Homepage Contributie

Contributie 2018

De contributie per Kwartaal bedraagt

Jeugdleden t/m 15 jaar €33,00
Leden van 16 jaar en ouder €45,00
Rustende  leden €22,50
Deelnemers aan de dolfijnen (extra les van 1,5 uur) €27,00
Streetdance t/m 15 jaar €33,00
Streetdance vanaf 16 jaar €45,00
 
Jaarlijks ontvangt u een rekening voor de betaling van de bondscontributie. Deze dient apart betaald te worden. En er volgt geen restitutie bij opzegging van het lidmaatschap. Opzeggen is mogelijk met inachtneming van één maand opzegtermijn.
 
Dit jaar is de Bondscontributie vastgesteld op € 22,50 voor leden tot 16 jaar. Leden van 16 jaar en ouder betalen € 27,50
 
Betalingen dient u zelf te regelen
 
Inschrijfgeld à € 10,00 dient tegelijk met de eerste contributiebetaling (de resterende maanden van een kalenderkwartaal) voldaan te worden.

U dient de contributie automatisch op de eerste dag van het kwartaal over te maken op Rabobanknr. NL67RABO034.27.39.522 t.n.v. penningmeester D.S.S. Oud-Alblas. (tijdens ziekte of vakantie dient normaal te worden doorbetaald.)

Bij te late of verkeerde betaling zijn wij genoodzaakt € 10,00 administratiekosten in rekening te brengen.
Dus regel op tijd uw automatisch overschrijving bij de bank of regel dit zelf via internet.