Homepage Over ons

De geschiedenis van onze vereniging.


In november 1971 kwam er voor het eerst in de geschiedenis van Oud Alblas een gymnastiekzaal en wel in Gemeenschapscentrum Trefpunt.

De heer Jaap Stierman had een aantal jaren eerder eens aan zijn vrouw beloofd een gymnastiekvereniging te zullen oprichten als er een verenigingsgebouw zou komen met een gymzaal.

Op 2 februari 1972 werd de vereniging “Door Sport Sterk” (D.S.S.) opgericht en na veel voorbereidende werkzaamheden door het toen gelijk benoemde bestuur (denk hierbij aan Jaap Stierman, Bianca van Dijk, Janny van den Dool, Wim Gelderblom, Wil Blokland en Gerrit Hartkoorn) werden op 23 februari de eerste lessen gegeven.

Op 12 juni 1972 vond H.M. de Koningin het zelfs goed dat er een gymnastiekvereniging in Oud Alblas was.

Jaap Stierman had gezegd de vereniging te zullen starten en na 1 jaar het graag aan anderen over te laten. In de jaarvergadering van begin 1973 moest dus een nieuwe voorzitter worden gekozen. Door lobby van een aantal bestuursleden werd Wim Timmer bereid gevonden deze taak over te nemen, in juli 2012 heeft Wim de voorzittershamer na 39 jaar neergelegd.

In het begin had de vereniging 230 leden, maar dit zakte al gauw tot 180. De zaal was menigeen te klein om les te geven. De laatste jaren zitten we rond de 100 leden.

Uiteraard is de vereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (de KNGU), die met 270.000 leden één van de grootste sportbonden van Nederland is.

In de loop der jaren is er veel veranderd in de turnwereld, maar het uitgangspunt “bewegen om gezond te blijven” blijft nog steeds overeind

Naast het gymnastieken van jong tot oud worden er tegenwoordig ook wedstrijden geturnd door een klein aantal jeugdige leden.

De wekelijkse “recreatiegroepen” blijven het het belangrijkste onderdeel voor onze leden die zijn onderverdeeld in de diverse groepen vanaf 3 jaar en 9 maanden tot het moment waarop men de dames- of herengroep niet meer kan volgen.

Ook wordt streetdance-les gegeven en zumba, en staat de vereniging altijd open voor nieuwe ideeën,
Wie weet komt er in de toekomst een nieuwe hype naar voren en dan zullen wij als vereniging zeker nadenken over het invoeren van een dergelijk onderdeel.